Obsah

Anketa

Máte už sladěny stanovy podle NOZ?
Počet hlasů: 51

Kurz: Praktická správa domu

Na základě informací, postřehů a otázek, které získáváme od účastníků našich seminářů a sympozií, které nám posíláte mailem, případně které získáme v průběhu telefonických rozhovorů, jsme nabyli přesvědčení, že zájem o správu svého vlastního domu, o správu domů ve formě správcovské organizace či stavebního bytového družstva máte poměrně velkou. Je zde však obava, zdali tuto činnost zvládnete, respektive zvládáte v dostatečné odborné úrovni.

Uvědomujete si, že dům je složitý systém. Spojuje v sobě značné množství lidských odborností. Většina z nás se zabývá ve svém profesním životě úplně jinými profesemi a tak cítíte, že činnost, která by měla být na profesionální bázi, je spíše oběť, aby to aspoň někdo dělal.

Pro vás všechny, kteří máte zájem provádět svoji činnost ve prospěch našich domů a společenství, jsme připravili pro rok 2016 tematicky zaměřené kurzy, které by vám měly napomoci získat základní znalosti a dovednosti související s „Praktickou správou domu“. Pro první čtvrtletí proběhnou semináře tři. Budou v Brně, Praze a Ostravě. S cílem umožnit účast i těm, kteří jsou zaměstnáni, budou kurzy probíhat v průběhu sobot. Termíny jsou následující:

13. 02. 2016 – Brno

12. 03. 2016 – Ostrava

19. 03. 2016 – Praha

 

Program bude následující:

09:00 až 09:45 – Legislativa v bytovém spoluvlastnictví

09:45 až 10:30 – Legislativa v praxi, administrativa, fungování společenství (například vyhláška 269/2015)

10:30 až 10:45 – Přestávka

10:45 až 11:30 – Teorie ekonomiky domu

11:30 až 12:15 – Rozpočet domu

12:15 až 12:30 – Přestávka

12:30 až 13:15 – Kontroly, revize a prohlídky

13:15 až 14:00 – Bezpečnost v domě

14:00 až 14:30 –  Vyhodnocení kurzu, předání dokladu o absolvování kurzu

Kurz je připraven tak, aby účastník tohoto úvodního kurzu získal základní znalosti, dovednosti a pomůcky, které mu umožní realizovat základní úkony související se správou bytového domu.

Každý účastník obdrží tištěné studijní materiály, certifikát o absolvování kurzu a občerstvení.

Tento seminář je zpoplatněn. Cena pro nečleny Pro náš dům o. s.:

1 až 3 posluchači v rámci jednoho subjektu je 1.990- Kč včetně 21% DPH za osobu;

4 až 5 posluchačů v rámci jednoho subjektu je 1.390 Kč včetně 21% DPH za osobu;

6 a více – cena stanovena individuálně.

Cena pro přidružené členy je jednotná ve výši 650,- Kč včetně 21% DPH

Konkrétní místa konání vypsaných kurzů budou průběžně zveřejňovány na www.pronasdum.cz.

 

Těšíme se na vás

Ing. Petr Němec

předseda spolku