Obsah

Anketa

Máte už sladěny stanovy podle NOZ?
Počet hlasů: 51

Úvodní slovo

Vážené čtenářky a vážení čtenáři,

v průběhu letošních seminářů jsme ve všech městech a místech slyšeli zejména poznámky a odpovídali na otázky související s novým občanským zákoníkem. Ptali jste se a připomínkovali povinnosti, které z tohoto zákona vyplývají pro společenství vlastníků z pohledu splnění povinností v termínu do 31. 12. 2015. Jednalo se zejména o povinnost sladit název SVJ za přítomnosti notáře.

Velmi často padaly připomínky typu: „Četli jsme na internetu, slyšeli jsme ve zprávách, že bude novela zákona, že se vše bude měnit, nemusíme to nyní dělat, je to zbytečné“ a podobně. Tyto názory mne vedly k úvaze nad naší ochotou dodržovat a naplňovat zákony. Nad plněním našich povinností, které ze zákonů vyplývají.

Prvně bych rád zdůraznil, že dodržování platných legislativních normativů je povinností každého občana našeho státu. S normou, či předpisem, který nám připadá jako nesmyslný, hloupý můžeme nesouhlasit, můžeme či spíše bychom měli vytvářet občanský tlak na naše zastupitele, aby došlo ke změně. Nemůžeme však fungovat tak, že to, s čím nesouhlasíme, nebudeme dodržovat. Pokud bychom tak postupovali, vznikla by anarchie, a to je asi ten nejhorší stav, který by se nelíbil nikomu z nás.

Rádi kritizujeme své okolí, vidíme chyby a nedostatky na těch druhých. Nestojí však za zamyšlení, není-li třeba nějaká chybička na našem prahu? Nestojí za to, „uklidit“ si prvně zde? Jít tak příkladem ostatním? Získat tak jakousi morální převahu a té využít v přesvědčování druhých?

Jsou to jistě drobnosti, se kterými můžeme začít měnit náš svět. Přiznám se, že mnohdy mám pocit, že nedodržování základních pravidel je pro nás standardem a jejich dodržování hrdinstvím. Jako malý příklad si dovolím ukázku, kterou zažíváme snad všichni a asi téměř každý den. Stojíme na přechodu se semaforem. Svítí červená, auta jsou daleko, s klidem se většina z nás pustí do přecházení. Já stojím a čekám na svou zelenou. Ostatní se na mne koukají a z pohledů cítím jejich pohrdání a zděšení proč stojí. Pravidlo však říká stůj! Snažím se pravidla dodržovat, a tak počkám na zelenou! A vydržet v proudu deroucích se do červené představuje i trochu odvahy, trochu odvahy přenést se proti davu. Jsem hrdý na to, že i moje děti se mi povedlo takto vychovat. Také stojí na červené a čekají na svou zelenou! Možná si mnozí z Vás pomyslí: „Není normální!“ Jsem však přesvědčen, že normální je dodržovat pravidla.

Přeji nám všem, ať najdeme svoji odvahu v čekání na svou zelenou a to nejen na přechodu pro chodce!

Ing. Petr Němec

předseda spolku Pro náš dům

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Nově nás také naleznete na Facebooku.


Cílem Pro náš dům, z. s., je pomoci dosáhnout stavu, kdy společenství bude mít veškeré svoje záležitosti v souladu s aktuálně platnou legislativou a nebude tak ohroženo jak ze strany státu sankcemi, tak ze strany vlastníků neplněním povinností, či podáváním žalob.


Velmi se omlouváme, pokud jsme Vás naším EZ obtěžovali. Nejedná se o obchodní sdělení, ale o informace, o kterých věříme, že mohou být obecně zajímavé a prospěšné. Pokud si přejete zrušit zasílání EZ, zašlete nám e-mail, na který vám EZ chodí, případně IČO na  e-mail: ezin@ezin-pnd.eu a další číslo EZ Vám již chodit nebude. Pokud uvedené údaje nepošlete, není možné garantovat vyřazení z distribuční databáze.